promosyon


وبلاگ شعر ایرانی

کِی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد ------ یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد

از لعل تو گر یابم انگشتری زِنهار ------ صد مُلکِ سلیمانم در زیر نگین باشد

غمناک نباید بود از طعن حسود اِیدِل ------ باشد که چو او بینی خیر تو در این باشد

هر کو نکند فهمی زین کِلکِ خیال انگیز ------ نقشش به حرامم خورد صورتگر چین باشد 

جام مِی و خون دل هریک به کسی دادند ------ در دایره قسمت اوضاع چِنین باشد

در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود ------ کاین شاهد بازاری وان پرده نشین باشد

آن نیست که حافظ را رندی بِشد از خاطر ------ کاین سابقه پیشین تا روز پسین باشد

غزل از خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی

شاعر بزرگ غزل سُرای ایران زمین 

درود و هزاران درود بر روان پاک و بلندش

برچسب‌ها: حافظ
+ نوشته شده توسط دماوند در جمعه ۲۸ اسفند۱۳۸۸ و ساعت ۱۹:۲۰ بعد از ظهر |