promosyon


وبلاگ شعر ایرانی

بنام خداوند بخشنده مهربان
 
بنام خداوند جان و خرد ------ کزین برتر اندیشه برنگذرد
 
خداوند نام و خداوند جای ------ خداوند روزی دِه رهنمای
 
خداوند کیوان و گردان سپهر ------ فروزنده ماه و ناهید و مهر
 
ز نام و نشان و گمان برتر است ------ نگارنده برشده گوهر است
 
به بینندگان آفریننده را ------ نبینی مرنجان دو بیننده را
 
نیابد بدو نیز اندیشه راه ------ که او برتر از نام و از جایگاه
 
سخن هرچه زین گوهران بگذرد ------ نیابد بدو راه جان و خرد
 
خرد گر سخن برگزیند همی ------ همان را گزیند که بیند همی
 
ستودن نداند کس او را چو هست ------  میان بندگی را ببایدت بست
 
خرد را و جان را همی سنجد او ------ در اندیشه سخت کی گنجد او
 
بدین آلت و رای و جان و روان ------ ستود آفریننده را چون توان
 
به هستیش باشد که خستو شوی ------ ز گفتار بیکار یکسو شوی
 
پرستنده باشی و جوینده راه ------ به فرمانها ژرف کردن نگاه
 
توانا بود هر که دانا بود ------ ز دانش دل پیر برنا بود
 
از این پرده برتر سخن گاه نیست ------ به هستیش اندیشه را راه نیست
 
شعر ازشاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی
 
هزاران درود و احترام بر روان پاک و بلندش

برچسب‌ها: فردوسی
+ نوشته شده توسط دماوند در دوشنبه ۲۰ اسفند۱۳۸۶ و ساعت ۰:۹ قبل از ظهر |